ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Կատարվում է բոլոր առևտրային սարքավորումների տեղադրում՝ ինչպես տեղում, այնպես էլ հեռահար միացման միջոցով։

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿՑՈՒՄ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ

Սարքավորումներն անհրաժեշտության դեպքում կցվում են առևտրային, ռեստորանային և այլ ծրագրերին։

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Իրականացվում են անհրաժեշտ բոլոր կարգավորումները, ներառյալ ինտերֆեյսերի կարգավորում, փոփոխում, սարքերի հայաֆիկացում։

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Մեր սպասարկման կենտրոնում իրականցվում են ցանկացած սարքավորումների վերանորոգում, տրամադրվում է երաշխիք։

ՀԵՌԱՀԱՐ ՄԻԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Call Now Button